Mind Your Brand > Affärsutveckling > VISIONSARBETE OCH HÖGRE SYFTE

VISIONSARBETE OCH HÖGRE SYFTE

Varumärkets (eller företagets) vision, mission och syfte behöver engagera och skapa meningsfullhet. Den uppstår bäst genom att försöka finna verksamhetens själ och existensberättigande. Det är inte enkelt. Men alltför viktigt för att hasta igenom.

VisionPurpose

Vill du ha en vision och mission som lyfter?

Vi är vana vid denna typ av processer och vet var fallgroparna och genvägarna finns. Vi faciliterar, leder och vidareutvecklar processen i samråd med dig för hög effektivitet och kvalitet i innehållet. Samtliga erfarenheter från tidigare liknande uppdrag kommer er tillgodo successivt i form av praktikfall, forskningsrön, praxis och pedagogik och förmedlas som inspirationsinspel eller löpande strategiska och konkreta förslag.

Vi gillar teknik. Men inte för teknikens egen skull. Bara för att underlätta, lyfta fram och stödja processer och förståelse. Därför använder vi, där det passar, moderna interaktiva verktyg i workshops och arbetsmöten. Det kan vara “mentometer i smartphones”, online-enkäter, open-space-café, digitala klotterplank m.m.