Mind Your Brand > Affärsutveckling > STRATEGISK MARKNADSFÖRING

STRATEGISK MARKNADSFÖRING

Strategisk marknadsföring handlar om att säkra affärsmässigheten i marknadsföringsbesluten. Innan du fattar beslut om en ny content-strategi, sociala medier-strategi, ett förstärkt erbjudande eller en ny visuell identitet så behöver du få den övergripande marknadsstrategin på plats. Det kan vara svårt att själv få överblicken när du har fullt upp med det operativa. Vi ger dig nya affärsmässigt hållbara perspektiv.

Marketingskriv

Ta fram bättre marknadsplaner!

Vi är vana vid denna typ av processer och vet var fallgroparna och genvägarna finns. Vi faciliterar, leder och vidareutvecklar processen i samråd med dig för hög effektivitet och kvalitet i innehållet. Samtliga erfarenheter från tidigare liknande uppdrag kommer er tillgodo successivt i form av praktikfall, forskningsrön, praxis och pedagogik och förmedlas som inspirationsinspel eller löpande strategiska och konkreta förslag.

Vi gillar teknik. Men inte för teknikens egen skull. Bara för att underlätta, lyfta fram och stödja processer och förståelse. Därför använder vi, där det passar, moderna interaktiva verktyg i workshops och arbetsmöten. Det kan vara “mentometer i smartphones”, online-enkäter, open-space-café, digitala klotterplank m.m.