Mind Your Brand > Affärsutveckling > TILLVÄXTSTRATEGI FÖR DITT BRAND

TILLVÄXTSTRATEGI FÖR DITT BRAND

Ett varumärke växer om det är  distinkt och når ut till alla potentiella kunder. Därför behövs en plan för att bli ett salient varumärke. Låt varumärket bli en självklar del i företagets tillväxtstrategi. Knyt samman nykundsbearbetningen med marknadskommunikationen på ett effektivare sätt och sälj mer.

TargetGrowth

Vill du få ditt varumärke att växa och blomstra?

Vi är vana vid denna typ av processer och vet var fallgroparna och genvägarna finns. Vi faciliterar, leder och vidareutvecklar processen i samråd med dig för hög effektivitet och kvalitet i innehållet. Samtliga erfarenheter från tidigare liknande uppdrag kommer er tillgodo successivt i form av praktikfall, forskningsrön, praxis och pedagogik och förmedlas som inspirationsinspel eller löpande strategiska och konkreta förslag.

Vi gillar teknik. Men inte för teknikens egen skull. Bara för att underlätta, lyfta fram och stödja processer och förståelse. Därför använder vi, där det passar, moderna interaktiva verktyg i workshops och arbetsmöten. Det kan vara “mentometer i smartphones”, online-enkäter, open-space-café, digitala klotterplank m.m.