Mind Your Brand > Brand Management > VARUMÄRKESSTRATEGI OCH UTVECKLING

VARUMÄRKESSTRATEGI OCH UTVECKLING

När din organisation behöver uppgraderas med en ny profil eller varumärkesidentitet så kan vi verkligen göra skillnad. Hela grundarbetet i identitetsutveckling med varumärkesstrategi, märkeslöfte, kärnvärden och en varumärkesplattform är vår kärnkompetens. Grafisk design däremot gör andra bättre.

VmStrategi

Är du trött på “Brand books” och varumärkesmanualer?

Vi är vana vid denna typ av processer och vet var fallgroparna och genvägarna finns. Vi faciliterar, leder och vidareutvecklar processen i samråd med dig för hög effektivitet och kvalitet i innehållet. Samtliga erfarenheter från tidigare liknande uppdrag kommer er tillgodo successivt i form av praktikfall, forskningsrön, praxis och pedagogik och förmedlas som inspirationsinspel eller löpande strategiska och konkreta förslag.

Vi gillar teknik. Men inte för teknikens egen skull. Bara för att underlätta, lyfta fram och stödja processer och förståelse. Därför använder vi, där det passar, moderna interaktiva verktyg i workshops och arbetsmöten. Det kan vara “mentometer i smartphones”, online-enkäter, open-space-café, digitala klotterplank m.m.

Varumärkesplattformen levereras oftast i ett digitalt online-format, redo för ert intranät eller inbäddat i er sajt. Öppet för alla medarbetare. Möjligt att integrera i er onboarding-process för nyanställda, grafiskt, kommunikativt och flexibelt, om du vill. Ibland är det ett viktigare att det kommer i formen av ett strategiskt beslutsdokument. Då skapar vi en snygg PDF eller PPT och så väljer du själv vilka som ska få tillgång till den.