Mind Your Brand > Affärsutveckling > VARUMÄRKESARKITEKTUR PORTFÖLJSTRATEGI

VARUMÄRKESARKITEKTUR PORTFÖLJSTRATEGI

Om din organisation ska slås samman med en annan till ett enda varumärke behövs en insikt i vilka konsekvenser det får. Eller så har ni för många varumärken i portföljen. Då behöver du prioritera för att få resurserna att räcka till.

arkitektur

Skapa en logisk varumärkesstruktur

Vi är vana vid denna typ av processer och vet var fallgroparna och genvägarna finns. Vi faciliterar, leder och vidareutvecklar processen i samråd med dig för hög effektivitet och kvalitet i innehållet. Samtliga erfarenheter från tidigare liknande uppdrag kommer er tillgodo successivt i form av praktikfall, forskningsrön, praxis och pedagogik och förmedlas som inspirationsinspel eller löpande strategiska och konkreta förslag.

Vi gillar teknik. Men inte för teknikens egen skull. Bara för att underlätta, lyfta fram och stödja processer och förståelse. Därför använder vi, där det passar, moderna interaktiva verktyg i workshops och arbetsmöten. Det kan vara “mentometer i smartphones”, online-enkäter, open-space-café, digitala klotterplank m.m.