Vårt team

Mind Your Brand > Vårt team
MYB-Calle-Peyron 2018

Calle Peyron

Vd, varumärkesstrateg och sparringpartner

I över 20 år har jag haft förmånen att skapa hållbara effektiva strategier samt stärka individer i deras yrkesroll inom affärsutveckling, varumärkesstrategi och marknadsföring. Jag är ofta ett strategiskt bollplank till marknadschefer och andra ledare som vill ha objektiva råd och nya perspektiv på sina utmaningar.

Erfarenhet av uppdrag för inom handel/retail, försäkring, livsmedel, radio samt småföretag, fackförbund, kommuner och myndigheter. Tidigare erfarenhet som marknadschef inom Arla-koncernen. Styrelseledamot i ägarledda företag och startups. Medförfattare till boken SUPERBRANDS. Grundare av tankesmedjan LOHAS Sweden (Lifestyle of Health and Sustainability). Lärare och handledare i IHM Growth & Marketing Strategy - Strategisk marknadsföring, IHM Strategic Brand Management samt IHM Integrerad kommunikation.
PŠr Owen

Pär Owen

Varumärkesstrateg och konceptutvecklare

Strävar ständigt efter att skapa slagkraftiga kommunikationskoncept och varumärkesstrategier som gör skillnad. Började med planning innan det ens hade ett namn i Sverige, likaså med företagens hållbarhetsarbete.

Har sedan 2000 jobbat med affärsutveckling och kommunikation utifrån varumärket och gemensam värdegrund. Exempel på uppdragsgivare: Essve, FireSeal, Frösunda Omsorg, Assa-Abloy, Scandic Hotels, Livsmedelsverket, Statens geotekniska institut, Svenskt Sigill, Expressen, Swedbank, Svenska Institutet och Samhall. Utbildar i planning och marknadskommunikation.
BjornNilsonMYB

Björn Nilson

Digital expert

Brinner för att skapa kundupplevelser i världsklass. Björn hjälper marknadsledare i alla segment att uppnå sina mål genom väl definierade kundresor.

Björn är sälj- och marknadskonsult sedan 19 år med bred erfarenhet av många branscher. IHM-lärare på Content & Marketing Management och Yrkeshögskolans Digital Marketing & Sales Analytics.
Claes-Hyden

Claes Hydén

Processledare och mentor

Claes är strateg, mentor och processledare inom brand management, kommunikation, försäljning och projektledning samt utbildar i ämnena på bl.a IHM Business School.

Claes haft chefspositioner inom Hennes & Mauritz och Swedish Match. Claes har även varit affärsområdeschef för Samhall Städ och Fastighetsservice. Claes ger både strategiskt och operativt stöd till verksamhetsledningar avseende utvecklingsprojekt. Andra exempel på uppdragsgivare är Sveriges Exportråd, Nielsen market research, Uppsalahem, Sveriges bostadsrättscentrum, Svenskt kvalitetsindex, Harrys AB, Cupola AB, Husqvarna och Destination Funäsfjällen m fl. Claes är vår expert på destinations-marknadsföring och place branding.