Vårt team

Mind Your Brand > Vårt team
MYB-Calle-Peyron 2018

Calle Peyron

Vd, varumärkesstrateg och sparringpartner

I över 20 år har jag haft förmånen att skapa hållbara effektiva strategier samt stärka individer i deras yrkesroll inom affärsutveckling, varumärkesstrategi och marknadsföring. Jag är ofta ett strategiskt bollplank till marknadschefer och andra ledare som vill ha objektiva råd och nya perspektiv på sina utmaningar.

Erfarenhet av uppdrag för inom handel/retail, försäkring, livsmedel, radio samt småföretag, fackförbund, kommuner och myndigheter. Tidigare erfarenhet som marknadschef inom Arla-koncernen. Styrelseledamot i ägarledda företag och startups. Medförfattare till boken SUPERBRANDS. Grundare av tankesmedjan LOHAS Sweden (Lifestyle of Health and Sustainability). Lärare och handledare i IHM Growth & Marketing Strategy - Strategisk marknadsföring, IHM Strategic Brand Management samt IHM Integrerad kommunikation.
PŠr Owen

Pär Owen

Kommunikationsstrateg och skribent

Strävar ständigt efter att skapa slagkraftiga kommunikationskoncept och varumärkesstrategier som gör skillnad. Började med planning innan det ens hade ett namn i Sverige, likaså med företagens hållbarhetsarbete.

Har sedan 2000 jobbat med affärsutveckling och kommunikation utifrån varumärket och gemensam värdegrund. Exempel på uppdragsgivare: Essve, FireSeal, Frösunda Omsorg, Assa-Abloy, Scandic Hotels, Livsmedelsverket, Statens geotekniska institut, Svenskt Sigill, Expressen, Swedbank, Svenska Institutet och Samhall. Utbildar i planning och marknadskommunikation.