Om Mind Your Brand

Mind Your Brand > Om Mind Your Brand

Mind Your Brand - kunskapsresurs när det behövs

Mind Your Brand startade 1999 och är ett svenskt oberoende nätverk av erfarna affärskonsulter med specialisering inom varumärken, kommunikation och verksamhetsutveckling. Vi anpassar arbetsgruppens storlek efter uppdragens omfattning och inriktning. Du betalar bara för den tid och expertis som uppdraget kräver. Vi har det gemensamt att vi även är kursledare och handledare på affärsskolor och universitet. Där använder vi etablerade metoder och väl underbyggda modeller. Dessa tekniker utnyttjar vi för att skapa vinnande strategier hos våra uppdragsgivare. Vi har egna individuella yrkeserfarenheter från fordrande chefsroller i stora och små organisationer och vet hur krävande det kan vara att driva förändringsprojekt.

MYB-Falun 2014
CallepeyronNordea

Alla på Mind Your Brand undervisar, handleder och producerar utbildningar både på utbildningsinstitut, företag, kommuner och myndigheter. Vi är inte bara konsulter utan även praktiska pedagoger som vet vad som krävs för att omvandla strategier till konkreta handlingar i organisationer. Vi får ofta förtroendet att utbilda marknadsledning, säljkår, kommunikatörer, projektledare och företagsledningar inom våra ämnen.

För att få, och behålla förtroendet fordras 100% integritet – att vi vet vad vi pratar om och går att lita på.

Det krävs också nyfikenhet, ett ständigt sökande efter nya fakta för att kunna förmedla insikter. Man blir aldrig fullärd.

För att få strategier att lyfta behövs drivkraft. Men den bör delas mellan oss och våra uppdragsgivare, annars riskerar strategier att avfärdas som konsult-snack.

Sist men inte minst behövs en smula ödmjukhet och hänsyn. Inget blir exakt som man planerat. Ingen enskild individ eller grupp kan veta allt. Att vara medveten om att det motsatta argumentet kanske rymmer en bättre lösning, och att skeptiker har poänger, är en bra inställning. Tycker vi.

Inget projekt är för litet, eller stort.

En kort presentationsvideo om Mind Your Brand
Vi coachar gärna dig (eller dina medarbetare) till att bli mer kommunikativ och säljande i din roll.